Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων, στα πλαίσια του προγράμματος Π.Ε με θέμα «Ορθολογική διαχείριση απορ-ριμμάτων (Πού πετάς τα σκουπίδια σου)», βρέθηκαν την Πέμπτη 19/02/09 για λίγο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο Αρτεσιανό Καρδίτσας.
Ήταν αρκετό για να αντιληφθούν τη σημασία της ανακύκλωσης στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην ορθολογική διαχείριση απορριμμά-των.
Στο Χ.Υ.Τ.Α που άρχισε να λειτουργεί στο νομό μας πρέπει να φτάνουν μόνο μη ανακυκλώσιμα υλικά για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
Η συμμετοχή των πολιτών επομένως κρίνεται απαραίτητη.
Τους μαθητές συνόδευσαν οι υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμμα-τος Π.Ε
Βασιλική Μιχαήλ και Παναγιώτα Κατή καθώς και η κ. Αλίκη Λιακοπούλου.
Μιχαήλ Βασιλική
Καθηγήτρια
Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου